Τα έργα της εταιρίας μας

Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς,σε συνδιασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίακες συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας.

side pattern
side pattern
Δράσεις για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Κ. Μακεδονία το 2018

Δράσεις για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Κ. Μακεδονία το 2018

Τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών το 2018

Τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών το 2018

Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ψηφιακή εφαρμογή στην Καταπολέμηση των Κουνουπιών

Ψηφιακή εφαρμογή στην Καταπολέμηση των Κουνουπιών

Καταπολέμηση του Τίγρη της Ασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Καταπολέμηση του Τίγρη της Ασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Καταπολέμηση
Κουνουπιών

Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς,σε συνδιασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίακες συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας.

Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς,σε συνδιασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίακες συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας.