Τα έργα της εταιρίας μας

Η Οικοανάπτυξη Α.Ε. είναι ηγετική δύναμη στον χώρο των περιβαλλοντικών εφαρμογών στην Ελλάδα την τελευταία 25ετία. Με αιχμή του δόρατος τα έργα Kαταπολέμησης Kουνουπιών μεγάλης κλίμακας η εταιρεία δραστηριοποιείται Πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό σε επίπεδο εκτέλεσης, επιχειρησιακής οργάνωσης και επιστημονικού consulting. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Δημόσια Υγείας με εκτενή έρευνα για την απόκτηση τεχνογνωσίας στον έλεγχο της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών που τα έντομα αυτά μεταδίδουν. Από το 2013, η εταιρία δραστηριοποιείται και στον χώρο της γεωργίας, με ανάπτυξη υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας σε όλο το φάσμα των καλλιεργητικών φροντίδων και σε διαφορετικές καλλιέργειες όπως ρύζι, σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, αμπέλι, ενώ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στην φυτοπροστασία και γενικότερα διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας.

H εμπειρία της εταιρείας εκτείνεται από την συστηματική συλλογή, καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων πεδίου (περιβαλλοντικών, εντομολογικών καλλιεργητικών κλπ.), έως την οργάνωση και εκτέλεση επίγειων και εναέριων ψεκασμών. Για την διεκπεραίωση των έργων της, η εταιρία αξιοποιεί σημαντικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 30 μόνιμων και 150 εποχιακών συνεργατών. Το δυναμικό αυτό υποστηρίζεται από σημαντική υπολογιστική ισχύ και λογισμικά, ειδικά οχήματα, εξοπλισμό εργασιών πεδίου και τα πλέον σύγχρονα πτητικά μέσα χαρτογράφησης και ψεκασμών. Πλεονέκτημα της εταιρίας για την επιχειρησιακή οργάνωση και εποπτεία έργων μεγάλης κλίμακας είναι η δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων μεθόδους μηχανικής μάθησης, τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), καθώς και η σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία τους με εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές.

side pattern
Δράσεις για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Κ. Μακεδονία το 2018

Δράσεις για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Κ. Μακεδονία το 2018

Έργα καταπολέμησης κουνουπιών 2019

Έργα καταπολέμησης κουνουπιών 2019

Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ψηφιακή εφαρμογή στην Καταπολέμηση των Κουνουπιών

Ψηφιακή εφαρμογή στην Καταπολέμηση των Κουνουπιών

Καταπολέμηση του Τίγρη της Ασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Καταπολέμηση του Τίγρη της Ασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Καταπολέμηση
Κουνουπιών

Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς,σε συνδιασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίακες συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας.

Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς,σε συνδιασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίακες συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας.