Η Εταιρία

Η οικοανάπτυξη από το 1996 εξειδικεύεται στην καταπολέμηση κουνουπιών και λοιπών παρασίτων. Αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα, έχοντας εκτελέσει προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε 10 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας

side pattern
side pattern