Στέλλα Καλαϊτζοπούλου

Βιολόγος, διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών

Βιολόγος, διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών και Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας. Συντονίστρια των έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας από το 1997.

mourelatos
side pattern