Ιάσων Ράπτης

Αναλυτής Δεδομένων

Εξειδικεύεται σε θέματα Ανάλυσης Δεδομένων, Βάσεων Δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης.

mourelatos
side pattern