Χρήστος Καρυδάς

Γεωπόνος, Δρ. Γεωματικής, διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας

Από το 2016 είναι ο κύριος σύμβουλος Τηλεπισκόπησης στην Οικοανάπτυξη σε θέματα γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος, με αποστολή την αναβάθμιση παλαιών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

mourelatos
side pattern