Νίκος Πέρρος

Γεωπόνος, MSc Γεωπληροφορικής, MSc στη Διασφάλιση ποιότητας, Διευθυντής του τομέα Νοτίου Ελλάδας

Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2010 με ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό των έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας αλλά και συμμετοχή στις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας της εταιρίας.

mourelatos
side pattern