Μίλτος Ιατρού

Γεωπόνος, Δρ. Εδαφολογίας, μέλος του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας

Συνεργάτης της Οικοανάπτυξης από το 2016. Προσφέρει υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων για την παραγωγή αλγορίθμων και λιπαντικής συμβουλής στο πλαίσιο των υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας που προσφέρει η Οικοανάπτυξη.

mourelatos
side pattern