Ξανθή Τσένη

Γεωλόγος, MSc. Γεωματικής, μέλος του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας

Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2017 και είναι ειδική σε θέματα εφαρμογών GIS, ανάλυσης εικόνας, μοντελοποίησης και WebGIS.

mourelatos
side pattern