Σωτήρης Παπαδόπουλος

Τεχνικός, υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης

Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2001, έχοντας αναλάβει τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και του στόλου που διαθέτει η εταιρεία.

mourelatos
side pattern