Σπύρος Μουρελάτος

Δρ. Υδροβιολογίας, ιδρυτής και πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας

Δρ. Υδροβιολογίας, ιδρυτής και πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας. Υπεύθυνος σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής διαχείρισης και εκτέλεσης έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον ειδικούς σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών σε διεθνές επίπεδ

mourelatos
side pattern