Γιώργος Ιατρού

Δρ. Οικολογίας, ιδρυτής και αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας

Δρ. Οικολογίας, ιδρυτής και αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης παρασίτων. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την επιστημονική διαχείριση των υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας που προσφέρει η εταιρεία.

mourelatos
side pattern