Κωστής Κωτούλας

Χημικός, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ.

Χημικός, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2001, έχοντας αναλάβει την οργάνωση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

mourelatos
side pattern