Γιατί Εμάς ;

Η Γεωργία Ακριβείας είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγρού. Κινητήριος δύναμη της είναι τα δεδομένα και το όχημα η ψηφιακή τεχνολογία. Η πρόκληση είναι αυτός ο συνδυασμός να παράγει αποτελέσματα εφαρμόσιμα για τον παραγωγό.

Για να συμβεί αυτό χρειάζονται συμπεράσματα (συμβουλή), εξατομίκευση, αποφάσεις και εφαρμογή. Δηλαδή, σύνδεση της παραπάνω τεχνολογίας με την πραγματικότητα στο χωράφι.

Το Όραμα μας είναι διαυγές: όλη η διαθέσιμη τεχνολογία και πληροφορία πρέπει να καταλήγει σαν χρήσιμη και εφαρμόσιμη συμβουλή για τον παραγωγό.

Για τον σκοπό αυτό γεφυρώνουμε τις τεχνολογίες από τις δορυφορικές εικόνες έως τον λιπασματοδιανομέα και από τις αλωνιστικές μηχανές στα προβλεπτικά μοντέλα απόδοσης. Απομυθοποιούμε την αισθητική του “smart” ή του “ευφυούς” που εξοβελίζει τον γεωπόνο και τον παραγωγό από το χωράφι.

Αυτό γίνεται με την σύνδεση της Γεωργίας Ακριβείας και της Συμβουλευτικής αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα αγρού και στοχευμένη έρευνα. Εξατομικεύουμε την συμβουλευτική μας ανά παραγωγό δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.