Εξοπλισμός

side pattern

Ιδιόκτητος στόλος 70 οχημάτων

drone

Ημιφορτηγά ανοικτού και κλειστού τύπου (2x2, 4x4)

Επιβατικά

Aμφίβια ερπυστριοφόρα

ΣμηΕΑ

drone

Ψεκαστικά οκτακόπτερα με δεξαμενές υγρού και κοκκοδιανομείς

Σταθερής πτέρυγας με πολυφασματικές, θερμικές και RGB κάμερες

Πολυκόπτερα με πολυφασματικές, θερμικές και RGB κάμερες

Ψεκαστικά συστήματα

drone

Επινώτιοι εκνεφωτές μικρού-υπέρμικρου όγκου (LV,ULV)

Επινώτιοι κοκκοδιανομείς

Εποχούμενοι εκνεφωτές ULV (υπέρμικρου όγκου) 18hp

Εποχούμενα ψεκαστικά LV-ULV (βαρέως τύπου) 36-67hp

Εποχούμενα συμβατικά ψεκαστικά συγκροτήματα 6.5hp