Καταπολέμηση Κουνουπιών

side pattern
side pattern

Οι υπηρεσίες μας

Ορυζώνες και εκτεταμένοι υγρότοποι σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς, σε συνδυασμό με ευνοϊκές θερμοκρασιακές συνθήκες, την κατάχρηση του αρδευτικού νερού και των υγρών αποβλήτων, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκονται το 90% των ορυζώνων και το 70% των υγροτοπικών συστημάτων της χώρας, το πρόβλημα φθάνει κατά περιοχές τα επίπεδα της μάστιγας. Το 1997 η Οικοανάπτυξη ανέλαβε την εκτέλεση του πρώτου ολοκληρωμένου έργου καταπολέμησης κουνουπιών μετά τον ανθελονοσιακό αγώνα, σε 165.000 στρέμματα ορυζώνων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, με σημαντική επιτυχία. Στα επόμενα χρόνια, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, προσφέροντας υπηρεσίες καταπολέμησης σε 10 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, από τους υγροτόπους της Ροδόπης έως το άνυδρο περιβάλλον των Κυκλάδων.

Η Οικοανάπτυξη αναλαμβάνει να οργανώσει και να εκτελέσει έργα καταπολέμησης σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας, προσφέροντας υπηρεσίες από το στάδιο της προμελέτης, την αξιολόγηση του προβλήματος και την επιλογή μέσων και χημικών σκευασμάτων έως την εφαρμογή και την τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος. Σε μικρότερη κλίμακα αναλαμβάνει να προστατεύσει ιδιωτικούς χώρους, όπως ξενοδοχειακά συγκροτήματα αλλά και κατοικίες, χρησιμοποιώντας μεθόδους που σέβονται τον άνθρωπο, τους οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον.

side pattern
field map Τα έργα μας